Conversations on Tea & Zen

Zhui Ba Xiang | Drunken Immortal

Tea & Seven Taoist Masters

Yiwu 2015 Sheng Pu'er | Raw Pu'er

Tea & Tao Te Ching

Ba Xian | Eight Immortals

Tea & Tao - Lao Tzu

Shaanxi Xianhao | Dawny Tea

Tea & Tao

Xiao Chigan | Little Red Sweetness

Tea & Zen Koan

JingMai Sheng Pu'er | 2017 JingMai Raw Pu'er 

Tea & Ikebana

Song Zhong Fun Shui Xiang | Sweet Potato Flavour

Tea and Zen are the Same Flavors  The Gate to Hell

Mojo | Ancient Tree's Pu'er

Shen Pu'er &  Zen

"Oh, How sweet.."

"Great Wave"

Lu An | Dark Tea of Anhui

Dark Tea & Zen

"Real Miracle"

"Donkey"

Floating Mountain 

 

 

New York

646.852.6555 | hello@floating-mountain.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Yelp - Grey Circle