Long Jing | Dragon Well | 5 g

Long Jing | Dragon Well | 5 g

6.00
Zhu Ye Qing | Green Bamboo Leaf | 5 g

Zhu Ye Qing | Green Bamboo Leaf | 5 g

5.00
FM tea-3.jpg

Bai Pian | White Slice | 5 g

5.00
Zi Yang Mao Jian | Zi Yang Pale Tips | 5 g

Zi Yang Mao Jian | Zi Yang Pale Tips | 5 g

6.00
Anji Bai Cha | Anji White Tea | 5 g

Anji Bai Cha | Anji White Tea | 5 g

6.00
Bi Luo Chun | Green Snail | 5 g

Bi Luo Chun | Green Snail | 5 g

5.00
Xin Yang Mao Jian | Xin Yang Pale Tips | 5 g

Xin Yang Mao Jian | Xin Yang Pale Tips | 5 g

6.00
Hanzhong Xianhao | Hanzhong Downy Tea | 5 g

Hanzhong Xianhao | Hanzhong Downy Tea | 5 g

5.00
Meng Ding Huang Ya | Yellow Buds | 5 g

Meng Ding Huang Ya | Yellow Buds | 5 g

6.00
Bai Hao Yin Zhen | White Hair Silver Needle | 5 g
sold out

Bai Hao Yin Zhen | White Hair Silver Needle | 5 g

6.00
Bai Cha | Aged White Tea | 5 g

Bai Cha | Aged White Tea | 5 g

6.00
Bai Mu Dan | White Peony | 5 g

Bai Mu Dan | White Peony | 5 g

5.00
Shou Mei | Longevity Eyebrow | 5 g

Shou Mei | Longevity Eyebrow | 5 g

5.00
Yue Guang Bai | Moonlight White | 5 g

Yue Guang Bai | Moonlight White | 5 g

6.00
Yue Guang Bai | Moonlight White | 5 g
sold out

Yue Guang Bai | Moonlight White | 5 g

6.00
Mi Lang Xiang | Honey Orchid | 5 g

Mi Lang Xiang | Honey Orchid | 5 g

6.00
Mi Lang Xiang | Honey Orchid | 5 g

Mi Lang Xiang | Honey Orchid | 5 g

6.00
Yang Mei Ye | Bayberry Leaf | 5 g

Yang Mei Ye | Bayberry Leaf | 5 g

13.00
Ya Shi Xiang | Duck Shit | 5 g

Ya Shi Xiang | Duck Shit | 5 g

5.00
Ya Shi Xiang | Duck Shit | 5 g

Ya Shi Xiang | Duck Shit | 5 g

6.00
Song Zhong | Yellow Gardenia | 5 g

Song Zhong | Yellow Gardenia | 5 g

6.00
Song Zhong | Yellow Gardenia | 5 g

Song Zhong | Yellow Gardenia | 5 g

6.00
You Hua Xiang | Pomelo Flower | 5 g

You Hua Xiang | Pomelo Flower | 5 g

5.00
300-Year-Old Tree Dancong | 5 g

300-Year-Old Tree Dancong | 5 g

8.00
Da Wu Ye Dan Cong | Big Black Leaf | 5 g

Da Wu Ye Dan Cong | Big Black Leaf | 5 g

6.00
Lao Huang Zhi Xiang | Old Tree Orange Blossom | 5 g

Lao Huang Zhi Xiang | Old Tree Orange Blossom | 5 g

7.00
Ba Xian | Eight Immortals | 5 g

Ba Xian | Eight Immortals | 5 g

5.00
Zhu Ye | Green Bamboo | 5 g

Zhu Ye | Green Bamboo | 5 g

7.00
Xing Ren Xiang | Almond Franrance | 5 g

Xing Ren Xiang | Almond Franrance | 5 g

7.00
Lao You Hua Xiang | Old Tree Grapefruit | 5 g
sold out

Lao You Hua Xiang | Old Tree Grapefruit | 5 g

7.00
Bai Ye Dan Cong | Single Tree Black Tea | 5 g

Bai Ye Dan Cong | Single Tree Black Tea | 5 g

8.00
Da Hong Pao | Big Red Robe | 5 g

Da Hong Pao | Big Red Robe | 5 g

7.00
Da Hong Pao | Big Red Robe 2017 | 5 g

Da Hong Pao | Big Red Robe 2017 | 5 g

6.00
Shui Xian | Water Sprite | 5 g FM tea-27 shui xian.jpg

Shui Xian | Water Sprite | 5 g

5.00
Shui Xian | Water Sprite | 5 g

Shui Xian | Water Sprite | 5 g

6.00
Rou Gui | Cinnamon Bark | 5 g

Rou Gui | Cinnamon Bark | 5 g

5.00
Rou Gui | Cinnamon Bark | 5 g

Rou Gui | Cinnamon Bark | 5 g

8.00
FM tea-29 fo shou.jpg

Fo Shou | Buddha's Hand | 5 g

5.00
Zui Bai Xian | Drunken Immortal | 5 g

Zui Bai Xian | Drunken Immortal | 5 g

6.00
Qi Lang Ban Yan | Curious Orchid | 5 g

Qi Lang Ban Yan | Curious Orchid | 5 g

6.00
Qi Lang Zheng Yan | Curious Orchid | 5 g

Qi Lang Zheng Yan | Curious Orchid | 5 g

7.00
Jin Yao Shi | Golden Key | 5 g

Jin Yao Shi | Golden Key | 5 g

8.00
Tie Guan Yin | Iron Goddess of Mercy | 5 g

Tie Guan Yin | Iron Goddess of Mercy | 5 g

6.00
Jin Jun Mei | Golden Eyebrow | 5 g

Jin Jun Mei | Golden Eyebrow | 5 g

5.00
Jin Jun Mei | Golden Eyebrow | 5 g
sold out

Jin Jun Mei | Golden Eyebrow | 5 g

7.00
Yunnan Hong Cha | Yunnan Red Tea | 5 g
sold out

Yunnan Hong Cha | Yunnan Red Tea | 5 g

5.00
Lapsang Suchong | 5 g
sold out

Lapsang Suchong | 5 g

5.00
Qimen Hong Cha | Red Sunrise | 5 g
sold out

Qimen Hong Cha | Red Sunrise | 5 g

7.00
Zhuang Sheng Puerh | 5 g
sold out

Zhuang Sheng Puerh | 5 g

10.00
2008 Sheng Puerh | Source | 5 g

2008 Sheng Puerh | Source | 5 g

8.00
2016 Sheng Puerh | Forest Bridge | 5 g

2016 Sheng Puerh | Forest Bridge | 5 g

6.00
2013 Ancient Tree Sheng Puerh | Aged Mountain Gate | 5 g
sold out

2013 Ancient Tree Sheng Puerh | Aged Mountain Gate | 5 g

6.00
Nannuoshan 2014 Young Sheng Puerh | 5 g

Nannuoshan 2014 Young Sheng Puerh | 5 g

6.00
Bada-Pasha 2005 Sheng Puerh | 5 g

Bada-Pasha 2005 Sheng Puerh | 5 g

7.00
Old-Growth Shou Puerh | Spirit | 5 g
sold out

Old-Growth Shou Puerh | Spirit | 5 g

7.00
Liu An | Golden Thread | 5 g

Liu An | Golden Thread | 5 g

6.00